Yukarı

İzQ GİRİŞİMCİLİK & İNOVASYON MERKEZİ

İzmir’in nitelikli insan kaynağının ortaya koyduğu zekayı, İzmir’in gücü ile birleştirme anlayışından hareketle; “İzmir” ve “IQ” kelimelerinin birleşimiyle “İzQ” markası doğmuştur.

İşbirliği

Paylaşım

Bilgilendirme

İnovasyon

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşması amacıyla fon kaynakları, mentorluk, eğitim, etkinlik, network vb. imkanlar sunmak ve girişimcilere yönelik fiziki ortamlar tahsis etmek misyonunu üstlenmektedir.

Detaylı Bilgi >>

İNOVASYON MERKEZİ

Büyük şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini İnovasyon Merkezi bünyesine çekerek onlara fiziksel altyapıyı sağlarken, aynı zamanda İzmir’deki üniversiteler ile bu büyük şirketler arasında da bir köprü vazifesi görmektedir.

Detaylı Bilgi >>

ETKİNLİK TAKVİMİ

  Etkinlik Bulunmamaktadır.

Tüm Etkinlikler >>

Haberler

  İZQ GİRİŞİM MENTORLUĞU PROGRAMIMIZ BAŞLADI

  3.06.2021

  İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin inovasyon odaklı çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) işbirliği ile “İzQ Girişim Mentorluğu” programımız çevrimiçi olarak başladı. Programımızda eğitimler ve teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı seanslar, deneyim paylaşımları ve vaka çalışmalarına yer verilmektedir. Eğitimler sırasında öğretilen her metot, yöntem ve teknik ile ilgili teorik bilgi paylaşımının ardından gerçekleştirilecek uygulamalar, vaka çalışmaları, tartışmalar ve deneyim paylaşımları ile hedefimiz aktarılan bilgilerin pekiştirilmesi, becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Mentorluk üzerine kapsamlı içerikleri barındıran 5 haftalık programımız firmaların katılımı ile devam etmektedir.

  iZQ İNOVASYON LİDERLİĞİ PROGRAMIMIZ BAŞLADI

  3.05.2021

  İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin inovasyon odaklı çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) işbirliği ile “İzQ İnovasyon Liderliği” programımız firmalarımızın katılımıyla başladı. Program kapsamında iş tuvali, modeli ve inovasyonu, geleceğe yönelik pazar analizi, inovasyon strateji parçaları odak alanları vb. konularında teorik eğitimler, mevcut durum değerlendirme: yenilikçi bir şirket miyiz?, mevcut ve gelecek iş modeli, odak alanları belirleme, inovasyon portföy haritalaması, fikir üretimi mentor senaryoları, ihtiyaç alanı ve PoC tasarımı mentor senaryoları, bir sonraki adımlar konularında atölye çalışmaları ve değerli konuşmacıların katılımı ile masterclass etkinliklerine yer verilecektir. Teorik eğitimler, atölye çalışmaları ve masterclasslar eşliğinde 7 haftalık programımız devam etmektedir.

  Büyüme Hızlandırıcı Kapanış Toplantısı

  18.03.2021

  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP ve İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında desteklenen İzQ İnovasyon Merkezi’nin bir faaliyeti olarak düzenlenen Büyüme Hızlandırıcısı Programı’nın kapanış toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Kapanış toplantısında, Hızlandırıcı Programı katılımcılarımız, program sonrası yapmış oldukları yatırımcı görüşmelerini aktarmış, katılımcılarımız ile program hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Tüm Haberler >>

HAKKIMIZDA

İzmir hinterlandındaki girişimcilik, AR-GE ve inovasyon farkındalıklarının geliştirilmesi ile kapasite gelişimi ve artan bir refah ortamı sağlama misyonunu üstlenecek bir merkez olan İZQ, “Girişimcilik Merkezi” ve “İnovasyon Merkezi” olmak üzere iki binada konumlanmıştır.

Detaylı Bilgi

İŞ BİRLİĞİNE HAZIR MISINIZ?

PAYDAŞ KURULUŞLAR